Příměstský tábor 2020

I v letošním roce, který je poznamenán epidemií koronaviru, jsme pořádali dva běhy příměstského tábora. Jedna parta si užila týden s tancem v červenci a druhá v sprnu. Děti měly opět možnost seznámit se s různými sportovními a tanečními styly, které náš klub nabízí. Děti byly nadšené a moc se jim u nás líbilo.

My jsme si tábor užili a doufáme, že děti také! Takže se moc těšíme zase za rok