Poděkování za finanční podporu od MŠMT, Národní sportovní agentury, ÚMO 3, města Plzně a Plzeňského kraje v roce 2021

Děkujeme všem partnerům, kteří nás i v letošním roce podpořili v naší činnosti.

Děkujeme Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentuře mládeže a tělovýchovy, Městskému obvodu Plzeň 3, městu Plzeň a Plzeňskému kraji za finanční podporu.

         

 

NSA