Poděkování za finanční podporu od MŠMT, ÚMO 3, města Plzeň a Plzeňského kraje v roce 2020

Chtěli bychom touto cestou poděkovat MŠMT, ÚMO 3, městu Plzeň a Plzeňskému kraji za finanční podporu naší činnosti v těžkém roce 2020.

Děkujeme