Poděkování za finanční podporu od MŠMT na rok 2018

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu naší činnosti v roce 2018.

Děkujeme