Poděkování za finanční podporu od ÚMO 3

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému obvodu Plzeň 3 za finanční podporu naší činnosti.

Děkujeme